Desperate Houses

Team: Bryna Andersen, Albert Dijk
Consultants: Fred Levrat, Jurjen Zeinstra, Catherine Cotting

Het ontwerpt betreft een ingreep in een woonwijk in Nyon, Zwitserland. Nyon is een dorpje aan het meer van Geneve wat te leiden heeft onder de groei van de twee grote steden aan het meer; Geneve en Lausanne. Meerdere steden worden op eenzelfde manier volgebouwd, waardoor deze allemaal hetzelfde worden. Er is een gebrek aan identiteit. De opgave was het aantal inwoners van de wijk te verdubbelen met behoud van de kwaliteit.

Na een formulering van de huidige kwaliteit hebben we een intensivering voorgesteld die zo min mogelijk verandert aan de bestaande situatie en zelfs nieuwe mogelijkheden creert. De huidige inbedding van de locatie was vrij summier. De plek van de ingreep verbindt de woonwijk met het beekje wat van de bergen naar het meer stroomt. Tegelijkertijd creert het gebouw een identiteit voor de stad. De voorgestelde gestapelde woningen hebben allemaal een tuin voordat je de woning binnenkomt als ook zicht naar vier kanten.

© 2013 Buro A.D.