Paleiskwartier

Design: LEVS Architecten
invited competition – 1st prize

Blok G vormt één van de stedelijke blokken van het Paleiskwartier. Het blok is heel precies in de stedenbouwkundige structuur ingepast waarbij elke richting en rooilijn een relatie met een onderdeel van het totale plan aangaat. In dit plan is nadrukkelijk ingezet op een integrale ontwikkeling van de 2 fases van het totale bouwblok. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het van belang dat er een samenhangend beeld ontstaat, ook al worden de plandelen gefaseerd gebouwd en ontwikkeld. Door de combinatie van de versnijding van het blok met de specifieke dakvorm ontstaat een bijzonder geheel met subtiele verhoudingen en een sculpturale vorm die reageert op stedenbouwkundige situaties, assen en accenten waarbij vaak het dak als vijfde gevel te zien is.


Op 2 parkeerlagen bevinden zich de commerciële voorzieningen. Tussen deze voorzieningen wordt geparkeerd en daarop bevinden zich de bergingen. Het dak van de bergingen vormt het dek van het binnenterrein. Daarboven ontwikkelt zich het woningprogramma. Het woningaanbod is gevarieerd van studenteneenheden tot luxe penthouses. Bij de beeldvorming van het complex is gezocht naar een rijke tijdloze architectuur die zowel moderne als historische referenties van de Midden-Europese stad in zich herbergt. Maar bovenal is gezocht naar een comfortabele luxe en een uitstraling die recht doet aan het wonen op niveau in het Paleiskwartier.

© 2013 Buro A.D.