Top van Bischoff

Design: Raumtaktik
Team: Roger van Bergen, Albert Dijk and Mark Knegt

Het Bischoff-gebouw is in de jaren ‘50 na de oorlog opgeleverd aan de noordkant van de markt in Hengelo. Dit modernistische gebouw met plat dak is typerend voor de wederopbouw en is uiteindelijk lager uitgevoerd dan oorspronkelijk ontworpen.

Om met de bestaande gevelcompositie te contrasteren en deze te versterken is een blokkenkroon op het gebouw geplaatst. De woningen in de blokken worden ontsloten middels een binnenstraat op het Bischoff-gebouw en zijn zon- en uitzichtgeoriënteerd.
De 9 woningen beschikken ieder over minimaal één dakterras (25 m2) en verschillen in grootte van 75 t/m 180 m2. De centrale entree ligt aan de markt; aan de expeditiesteeg ligt de achteringang en fietsenstalling.

De woningen bestaan hoofdzakelijk uit lichtgewicht modules van vijf bij vijf meter en drie meter hoog die precies op de draagstructuur van de onderbouw aansluiten. Deze kunnen gestapeld worden en prefab in één keer op het dak worden geplaatst. Er is een beperkte gevelcatalogus ontworpen van geveldelen, bekleed met verduurzaamd hout. Deze gevels dragen het dak en eventueel de bovenliggende module. De platte daken zijn voorzien van een mos-sedumdak ten behoeve van waterberging en als thermische buffer.

Naast het Bischoff-gebouw kunnen de modules ook op andere platte daken geplaatst worden om de woondichtheid in het centrum te vergroten. Met als gevolg: een leefbaarder centrum en een intiemer stadsplein.

© 2013 Buro A.D.